Offers

Demands

Companies

Descriptions

Search

 
Level 0   
(01-97) 0: Home  
(16-24) 0:PRODUKTER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER (1608,407,544)
   (16) I:TILBEREDTE VARER AF KØD, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR ELLER ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR(189,101,7)
   (17) I:SUKKER OG SUKKERVARER(26,1,29)
   (18) I:KAKAO OG TILBEREDTE VARER DERAF(18,0,9)
   (19) I:TILBEREDTE VARER AF KORN, MEL, STIVELSE ELLER MÆLK; BAGVÆRK(106,3,35)
   (20) I:VARER AF GRØNTSAGER, FRUGTER, NØDDER ELLER ANDRE PLANTER OG PLANTEDELE(140,203,32)
   (21) I:DIVERSE PRODUKTER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN(131,3,9)
   (22) I:DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE(919,95,104)
   (23) I:REST- OG AFFALDSPRODUKTER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN; TILBEREDT DYREFODER(18,0,2)
   (24) I:TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER(6,1,5)

© Copyright Commercial Place
1997-2001