Offers

Demands

Companies

Descriptions

Search

 
Level 0   
(01-97) 0: Home  
(28-38) 0:KEMIANTEOLLISUUDEN JA SIIHEN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN TUOTTEET (1027,31,404)
   (28) I:KEMIALLISET ALKUAINEET JA EPÄORGAANISET YHDISTEET; JALOMETALLIEN, HARVINAISTEN MAAMETALLIEN, RADIOAKTIIVISTEN ALKUAINEIDEN JA ISOTOOPPIEN ORGAANISET JA EPÄORGAANISET YHDISTEET(146,5,11)
   (29) I:ORGAANISET KEMIALLISET YHDISTEET(234,0,14)
   (30) I:FARMASEUTTISET TUOTTEET(75,2,24)
   (31) I:LANNOITTEET(35,0,15)
   (32) I:PARKITUS- JA VÄRIUUTTEET; TANNIINIT JA NIIDEN JOHDANNAISET; VÄRIT, PIGMENTIT JA MUUT VÄRIAINEET; MAALIT JA LAKAT; KITTI SEKÄ MUUT TÄYTE- JA TIIVISTYSTAHNAT; PAINOVÄRIT, MUSTE JA TUSSI(84,19,58)
   (33) I:HAIHTUVAT ÖLJYT JA RESINOIDIT; HAJUSTE-, KOSMEETTISET JA TOALETTIVALMISTEET(104,0,50)
   (34) I:SAIPPUA JA SUOPA, ORGAANISET PINTA-AKTIIVISET AINEET, PESUVALMISTEET, VOITELUVALMISTEET, TEKOVAHAT, VALMISTETUT VAHAT, KIILLOTUS-, HANKAUS- JA PUHDISTUSVALMISTEET, KYNTTILÄT JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET, MUOVAILUMASSAT, ""HAMMASVAHAT"" JA KIPSIIN PERUSTU(45,2,13)
   (35) I:VALKUAISAINEET; MODIFIOIDUT TÄRKKELYKSET; LIIMAT JA LIISTERIT; ENTSYYMIT(3,0,1)
   (36) I:RÄJÄHDYSAINEET; PYROTEKNISET TUOTTEET; TULITIKUT; PYROFORISET SEOKSET; HELPOSTI SYTTYVÄT AINEET(8,1,10)
   (37) I:VALOKUVAUS- JA ELOKUVAUSVALMISTEET(61,0,2)
   (38) I:ERINÄISET KEMIALLISET TUOTTEET(96,1,16)

© Copyright Commercial Place
1997-2001