Offers

Demands

Companies

Descriptions

Search

 
Level 0   
(01-97) 0: Home  
(16-24) 0:BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING (1608,407,544)
   (16) I:BEREDNINGAR AV KÖTT, FISK, KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR ELLER ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR(189,101,7)
   (17) I:SOCKER OCH SOCKERKONFEKTYRER(26,1,29)
   (18) I:KAKAO OCH KAKAOBEREDNINGAR(18,0,9)
   (19) I:BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄRKELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK(106,3,35)
   (20) I:BEREDNINGAR AV GRÖNSAKER, FRUKT, BÄR, NÖTTER ELLER ANDRA VÄXTDELAR(140,203,32)
   (21) I:DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR(131,3,9)
   (22) I:DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA(919,95,104)
   (23) I:ÅTERSTODER OCH AVFALL FRÅN LIVSMEDELSINDUSTRIN; BEREDDA FODERMEDEL(18,0,2)
   (24) I:TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING(6,1,5)

© Copyright Commercial Place
1997-2001