Offers

Demands

Companies

Descriptions

Search

 
Level 0   
(01-97) 0: Home  
(28-38) 0:PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE INDUSTRIER (1027,31,404)
   (28) I:OORGANISKA KEMIKALIER; ORGANISKA OCH OORGANISKA FÖRENINGAR AV ÄDLA METALLER, AV SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER, AV RADIOAKTIVA GRUNDÄMNEN OCH AV ISOTOPER(146,5,11)
   (29) I:ORGANISKA KEMIKALIER(234,0,14)
   (30) I:FARMACEUTISKA PRODUKTER(75,2,24)
   (31) I:GÖDSELMEDEL(35,0,15)
   (32) I:GARVÄMNES- OCH FÄRGÄMNESEXTRAKTER; GARVSYROR OCH GARVSYRADERIVAT; PIGMENT OCH ANDRA FÄRGÄMNEN; LACKER OCH ANDRA MÅLNINGSFÄRGER; KITT OCH ANDRA TÄTNINGS- OCH UTFYLLNINGSMEDEL; TRYCKFÄRGER, BLÄCK OCH TUSCH(84,19,58)
   (33) I:ETERISKA OLJOR OCH RESINOIDER; PARFYMERINGS-, SKÖNHETS- OCH KROPPSVÅRDSMEDEL(104,0,50)
   (34) I:TVÅL OCH SÅPA, ORGANISKA YTAKTIVA ÄMNEN, TVÄTTMEDEL, SMÖRJMEDEL, KONSTGJORDA VAXER, BEREDDA VAXER, PUTS- OCH SKURMEDEL, LJUS OCH LIKNANDE ARTIKLAR, MODELLERINGSPASTOR, S.K. DENTALVAX SAMT DENTALPREPARAT PÅ BASIS AV GIPS(45,2,13)
   (35) I:PROTEINER; MODIFIERAD STÄRKELSE; LIM OCH KLISTER; ENZYMER(3,0,1)
   (36) I:KRUT OCH SPRÄNGÄMNEN; PYROTEKNISKA PRODUKTER; TÄNDSTICKOR; PYROFORA LEGERINGAR; VISSA BRÄNNBARA PRODUKTER(8,1,10)
   (37) I:VAROR FÖR FOTO- ELLER KINOBRUK(61,0,2)
   (38) I:DIVERSE KEMISKA PRODUKTER(96,1,16)

© Copyright Commercial Place
1997-2001