Search
Code:
  [Example of our 4 level coding system of products, the Harmony System]
    N
    I
    V
    E
    L

    0
Descripciones Items

(01-05)ElÄvÄt elÄimet ja elÄintuotteet

(448,126,454)

(06-14)Kasvituotteet

(7125,105,5203)

(15)ElÄin- ja kasvirasvat ja -Öljyt sekÄ niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; elÄin- ja kasvivahat

(158,55,73)

(16-24)Elintarviketeollisuuden tuotteet; juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka; tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet

(1608,407,544)

(25-27)KivennÄistuotteet

(3494,4,229)

(28-38)Kemianteollisuuden ja siihen liittyvÄn teollisuuden tuotteet

(1027,31,404)

(39-40)Muovit ja muovitavarat; kumi ja kumitavarat

(445,11,336)

(41-43)Raakavuodat ja -nahat, muokattu nahka, turkisnahat ja niistÄ valmistetut tavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, kÄsilaukut ja niiden kaltaiset sÄilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

(326,0,94)

(44-46)Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili; korkki ja korkkitavarat; oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

(64301,2,8966)

(47-49)Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; kerÄyspaperi, -kartonki ja pahvi (-jÄte); paperi, kartonki ja pahvi sekÄ niistÄ valmistetut tavarat

(311,2,134)

(50-63)Tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat

(1222,18,378)

(64-67)Jalkineet, pÄÄhineet, sateenvarjot ja pÄivÄnvarjot, kÄvelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat ja niiden osat; valmistetut hÖyhenet ja niistÄ valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

(227,5,226)

(68-70)KivestÄ, kipsistÄ, sementistÄ, asbestista, kiilteestÄ tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat; keraamiset tuotteet; lasi ja lasitavarat

(1329,28,395)

(71)Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja nÄistÄ valmistetut tavarat; epÄaidot korut; metallirahat

(660,2,38)

(72-83)EpÄjalot metallit ja epÄjalosta metallista valmistetut tavarat

(3485,213,829)

(84-85)Koneet ja mekaaniset laitteet; sÄhkÖlaitteet; niiden osat; ÄÄnen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -ÄÄnen tallennus- tai toistolaitteet sekÄ tÄllaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet

(1473,88,439)

(86-89)Kulkuneuvot, ilma-alukset ja alukset sekÄ niihin rinnastettavat kuljetusvarusteet

(357,20,71)

(90-92)Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lÄÄketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; kellot; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet

(8707,22,162)

(93)Aseet ja ampumatarvikkeet; niiden osat ja tarvikkeet

(27,0,5)

(94-96)ErinÄiset tavarat

(521,50,295)

(97)Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

(87,0,28)

  © Copyright Commercial Place
1997-2001