Search
Code:
  [Example of our 4 level coding system of products, the Harmony System]
    N
    I
    V
    E
    L

    0
Descripciones Items

(01-05)Levande djur; animaliska produkter

(448,126,454)

(06-14)Vegetabiliska produkter

(7125,105,5203)

(15)Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sÅdana fetter och oljor; bereddaÄtbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer

(158,55,73)

(16-24)Beredda livsmedel; drycker, sprit och Ättika; tobak samt varor tillverkade av tobaksersÄttning

(1608,407,544)

(25-27)Mineraliska produkter

(3494,4,229)

(28-38)Produkter av kemiska och nÄrstÅende industrier

(1027,31,404)

(39-40)Plaster och plastvaror; gummi och gummivaror

(445,11,336)

(41-43)Oberedda hudar och skinn, lÄder, pÄlsskinn samt varor av dessa material; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handvÄskor och liknande artiklar; varor av tarmar

(326,0,94)

(44-46)TrÄ och varor av trÄ; trÄkol; kork och varor av kork; varor av halm, esparto eller andra flÄtningsmaterial; korgmakeriarbeten

(64301,2,8966)

(47-49)Massa av ved eller andra fibrÖsa cellulosahaltiga material; ÅteranvÄnt (avfall och fÖrbrukade varor) papper eller papp; papper och papp samt varor av papper eller papp

(311,2,134)

(50-63)Textilvaror

(1222,18,378)

(64-67)Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkÄppar, sittkÄppar, piskor, ridspÖn samt delar till sÅdana artiklar; bearbetade fjÄdrar samt varor tillverkade av fjÄdrar; konstgjorda blommor; varor av mÄnniskohÅr

(227,5,226)

(68-70)Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; keramiska produkter; glas och glasvaror

(1329,28,395)

(71)NaturpÄrlor och odlade pÄrlor, Ädelstenar och halvÄdelstenar, Ädla metaller och metaller med plÄtering av Ädel metall samt varor av sÅdana produkter; oÄkta smycken; mynt

(660,2,38)

(72-83)OÄdla metaller och varor av oÄdel metall

(3485,213,829)

(84-85)Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektrisk materiel; delar till sÅdana varor; apparater fÖr inspelning eller Återgivning av ljud, apparater fÖr inspelning eller Återgivning av bilder och ljud fÖr television samt delar och tillbehÖr till sÅd

(1473,88,439)

(86-89)Fordon, luftfartyg, fartyg och viss transportutrustning

(357,20,71)

(90-92)Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater fÖr mÄtning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; ur; musikinstrument; delar och tillbehÖr till sÅdana artiklar

(8707,22,162)

(93)Vapen och ammunition; delar och tillbehÖr till vapen och ammunition

(27,0,5)

(94-96)Diverse varor

(521,50,295)

(97)Konstverk, fÖremÅl fÖr samlingar samt antikviteter

(87,0,28)

  © Copyright Commercial Place
1997-2001