Loading... / Cargando...
  • Levende dyr
  • Kød og spiseligt slagteaffald
  • Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr
  • Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, i.a.n.
  • Diverse produkter af animalsk oprindelse, i.a.n.