Loading... / Cargando...
  • Fisk, levende
  • Fisk, spiselig, fersk eller kølet (undtagen filet og andet fiskekød, også hakket, fersk, kølet eller frosset)
  • Fisk, spiselig, frosset (undtagen filet og andet fiskekød henhørende under position 0304)
  • Filet og andet fiskekød, også hakket, fersk, kølet eller frosset
  • Fisk, spiselig, tørret, saltet, i saltlage eller røget, også kogt før eller under røgningen, samt mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde
  • Krebsdyr, spiselige, også afskallede, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, herunder krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogt, samt mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde
  • Bløddyr, også uden skal, og andre hvirvelløse vanddyr, bortset fra krebsdyr, spiselige, levende, ferske, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, samt mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, bortset fra krebsdyr, egnet til menneskeføde