Loading... / Cargando...
 • Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet, herunder affald af menneskehår
 • Tam- og vildsvinebørster samt grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder, herunder affald af sådanne børster eller hår
 • Hestehår og affald deraf, også i lag med eller uden støttemateriale
 • Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, ferske, kølede, frosne, saltede, i saltlage, tørrede eller røgede
 • Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer, også med klippede kanter, og dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede, samt pulver og affald af fjer eller dele af fjer
 • Ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, samt pulver og affald deraf (undtagen tilskårne ben)
 • Elfenben, skilpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, samt pulver og affald deraf (undtagen sådanne varer tilskåret i form)
 • Koraller og lignende varer, skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder og pulver og affald deraf, samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede (undtagen sådanne varer yderligere behandlede eller tilskåret i form)
 • Naturlige animalske vaskesvampe
 • Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede
 • Animalske produkter, i.a.n.; døde dyr af enhver art, uegnede til menneskeføde