Loading... / Cargando...
  • Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr
  • Sukker og sukkervarer
  • Kakao og tilberedte varer deraf
  • Tilberedte varer af korn, mel, stivelse eller mælk; bagværk
  • Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele
  • Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien
  • Drikkevarer, ethanol -ethylalkohol- og eddike
  • Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder
  • Tobak og fabrikerede tobakserstatninger