Loading... / Cargando...
  • Mel, pulver og piller "pellets" af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever
  • Klid og andre restprodukter, også i form af piller "pellets", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter
  • Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter, roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, samt mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling, også i form af piller "pellets"
  • Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalede eller i form af piller "pellets"
  • Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af piller "pellets"
  • Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af piller "pellets" (undtagen fra udvinding af sojaolie og jordnøddeolie)
  • Vinbærme; rå vinsten
  • Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af piller "pellets", af den art der anvendes som dyrefoder, i.a.n.
  • Tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder