Loading... / Cargando...
 • Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper
 • Organiske kemikalier
 • Farmaceutiske produkter
 • Gødningsstoffer
 • Garve- pg farvestpfelstralter; garvesyrer og derivater deraf; pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lignende; trykfarver, blæk og tusch
 • Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler
 • Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler; smøremidler; syntetisk voks og tilberedt voks; pudse- og skuremidler; lys og lignende produkter; modellermasse; dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips
 • Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer
 • Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrophore legeringer; visse brændbare materialer
 • Fotografiske og kinematografiske artikler
 • Diverse kemiske produkter