Loading... / Cargando...
  • Kirtler og andre organer til organoterapeutisk brug, tørrede, også pulveriserede; ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter, til organoterapeutisk brug; heparin og salte deraf; andre menneskelige eller animalske stoffer tilberedt
  • Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og andre blodbestanddele samt modificerede immunologiske produkter, også fremstillet ved bioteknologiske processer; vacciner, toksiner, kulturer af andre mik
  • Lægemidler bestående af mindst to produkter, der er blandede til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen produkter henhørende under position 3002, 3005 eller 3006)
  • Lægemidler bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug, i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen produkter henhørende under position 3002, 3005 og 3006)
  • Vat, bind og lignende varer, f.eks. bandager, hæfteplastre, omslag, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse
  • Pharmaceutiske produkter som nævnt i position 3006.10.10 til 3006.60.90