Loading... / Cargando...
  • Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer, også indbyrdes blandede eller kemisk behandlede; gødningsstoffer fremstillet ved blanding eller kemisk behandling af animalske eller vegetabilske produkter (undtagen i form af tabletter eller lignende eller
  • Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)
  • Phosphorholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)
  • Kaliumholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)
  • Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i