Loading... / Cargando...
 • Vegetabilske garvestofekstrakter samt garvesyrer "tanniner" og salte, ethere, estere og andre derivater deraf
 • Syntetiske organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; præparater til garvning, også med indhold af naturlige garvestoffer; enzymholdige præparater til garveribrug
 • Vegetabilske eller animalske farvestoffer, herunder farvestofekstrakter, også kemisk definerede, samt præparater på basis af vegetabilske eller animalske farvestoffer af den art, der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til a
 • Syntetiske organiske farvestoffer, også kemisk definerede, samt præparater på basis af syntetiske organiske farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af fa
 • Substratpigmenter samt præparater på basis af substratpigmenter, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præpa
 • Uorganiske eller mineralske farvestoffer, i.a.n., samt præparater på basis af uorganiske eller mineralske farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farv
 • Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler, tilberedte procelæns-, glas- og emaljefarver, ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober, flydende glansmetalpræparater og lignende præparater, af den art der anvendes i keramik-, emalje- eller glas
 • Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløst i et ikke-vandigt medium; opløsninger af de i position 3901-3913 nævnte stoffer i flygtige organiske op
 • Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergeret eller opløst i et vandigt medium
 • Maling og lakker, klare eller pigmenterede, samt tilberedte koldtvandsfarver af den art, der anvendes til farvning af læder (undtagen på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer)
 • Tilberedte siccativer
 • Pigmenter, herunder metalpulver og -skæl, dispergeret i ikke-vandige medier, flydende eller som pasta, af den art der anvendes til fremstilling af maling; prægefolie; farvestoffer formet eller pakket til detailsalg
 • Kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver, i tabletter, tuber, krukker, flasker, skåle og lignende former eller emballager
 • Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler og lignende; spartelmasse; ikke-ildfaste præparater til overfladebehandling af facader, vægge, gulve, lofter og lignende
 • Trykfarver, blæk, tusch og ligenende farver, også koncentreret eller i fast form