Loading... / Cargando...
  • Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, også med indhold af sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler
  • Organiske overfladeaktive stoffer samt overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler, herunder hjælpepræparater til vask, og tilberedte rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe (undtagen sæbe og andre varer henhørende under position 340
  • Smøremidler, tilberedte, herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler, samt præparater, af den art der anvendes til olie- eller fedtbehandling af
  • Voks, syntetisk, og tilberedt voks
  • Pudse- og polermidler, til fodtøj, møbler, gulve, automobiler, glasvarer eller metalvarer, samt skurepasta, skurepulver og lignende varer, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater (u
  • Stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer
  • Modellermasse, også som legetøj; såkaldt dentalvoks samt aftryksmasse til dentalbrug, i assortimenter, i pakninger til detailsalg, i plader, i hesteskoform, som stænger eller i lignende former; andre præparater til dentalbrug, på basis af gips, af brænd