Loading... / Cargando...
  • Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim (undtagen i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg)
  • Albuminer, herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på > 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, samt albuminater og andre albuminderivater
  • Gelatine, herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet, og gelatinederivater; husblas; lim af animalsk oprindelse (undtagen lim i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg samt caseinlim)
  • Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, i.a.n.; hudpulver, også behandlet med chromsalt
  • Dextrin og anden modificeret stivelse, herunder forklistret og esterificeret stivelse; lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse (undtagen i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg)
  • Tilberedt lim, tilberedt klister og andre tilberedte klæbemidler, samt varer af enhver art, der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt er <= 1
  • Enzymer; tilberedte enzymer, i.a.n.