Loading... / Cargando...
  • Krudt
  • Sprængstoffer, tilberedte (undtagen krudt)
  • Tændsnore, også detonerende; fænghætter og sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer (undtagen granatbrændrør og patronhylstre med eller uden tændsatser)
  • Fyrværkeriartikler, signalraketter, tågesignaler, livredningsraketter samt andre pyrotekniske artikler (undtagen løse patroner)
  • Tændstikker (undtagen pyrotekniske artikler henhørende under pos. 3604)
  • Ferro-cerium og andre pyrophore legeringer af enhver form; metaldehyd, hexamethylentetramin og lignende stoffer i form af tabletter, stænger eller lignende til brug som brændstof; brændstof på basis af alkohol og lignende tilberedt brændstof i fast form