Loading... / Cargando...
  • Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling "instant film" i plader, lysfølsomme, ikke eksponerede, også i kassetter
  • Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling "instant film" i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede
  • Fotografisk papir, pap og tekstilstof, lysfølsomt, ikke eksponeret
  • Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte
  • Fotografiske plader og film, eksponerede og fremkaldte, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof (undtagen kinematografiske film og brugsklare plader til trykkeformål)
  • Kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, med eller uden lydspor eller bestående alene af lydspor
  • Præparater, kemiske, til fotografisk brug samt ublandede produkter til fotografisk brug, i doseret stand eller i pakninger til detailsalg, færdige til anvendelse (undtagen lakker, lim, klister og lignende præparater samt salte og andre produkter af ædle