Loading... / Cargando...
  • Pelsskind, rå, herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder (undtagen rå huder og skind henhørende under position 4101, 4102 eller 4103)
  • Pelsskind, garvede eller beredte, herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, også sammensatte, uden tilføjelse af andre materialer (undtagen beklædningsgenstande og tilbehør dertil og andre varer af pelsskind)
  • Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind (undtagen tasker og lignende, handsker bestående af både læder og pelsskind, fodtøj, hovedbeklædning og dele deraf samt varer henhørende under kapitel 95, f.eks. legetøj, spil og spor
  • Pelsskind, kunstigt, og varer deraf (undtagen tasker og lignende, handsker bestående af både læder og kunstigt pelsskind, fodtøj, hovedbeklædning og dele deraf, samt varer henhørende under kapitel 95, f.eks. legetøj, spil og sportsartikler)