Loading... / Cargando...
 • Brænde; træ i form af flis eller spåner; savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former
 • Trækul, herunder kul af nøddeskaller eller af nødder, også agglomereret (undtagen trækul doseret eller pakket som lægemidler, trækul blandet med røgelse, aktiveret trækul og trækul til tegning)
 • Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; sveller til jernbaner og lignende; træ, udskåret til brædder, bjælker, planker
 • Emner af træ til tøndebånd, stolper, pæle, stokke og lignende, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen, og emner af træ til spadserestokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende, groft tildannede eller afrundede, men ikke d
 • Træuld; træmel i form af træpulver, der med en rest af <= 8 vægtprocent kan passere gennem en sigte med maskevidde 0,63 mm
 • Jernbane- og sporvejssveller af træ
 • Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning, af tykkelse > 6 mm
 • Finérplader og plader til krydsfinér, også sammensat, samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning, af tykkelse <= 6 mm
 • Træ, herunder ikke-sammensatte parketstaver, profileret, pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende, i hele længden på én eller flere kanter eller overflader, også høvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning
 • Spånplader og lignende plader af træ eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler (undtagen fiberplader, finerede spånplader, lamelplader "celleplader" samt plader af træagtige materialer agglomereret
 • Træfiberplader og fiberplader af træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler (undtagen spånplader, også laminerede med én eller flere fiberplader; laminerede træprodukter med kerne af træfiberplader; lamelplader
 • Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter (undtagen plader af træ med forøget densitet, lamelplader "celleplader", sammensatte parketstaver, indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele til møbler)
 • Træ og andet træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler
 • Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande
 • Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ; lastpaller og lignende, af træ; pallerammer af træ (undtagen godsbeholdere "containere" specielt konstruerede og udstyrede til én eller flere transportformer)
 • Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver
 • Værktøj og redskaber af træ; skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber; børstetræ, skafter og håndtag af træ til koste og børster; blokke og læster af træ til fodtøj (undtagen blokke til fremstilling af hatte, støbeforme henhøren
 • Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader "celleplader" af træ, sammensatte parketstaver og tagspån "shingles" og "shakes", af træ (undtagen krydsfinérplader til forskallinger, ikke-sammensatte parketstaver samt præfabrike
 • Bordservice og køkkenudstyr, af træ (undtagen møbler og pyntegenstande, bødkerarbejder, dele af træ til bordservice og køkkenudstyr, børster, koste og håndsigter)
 • Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik samt lignende varer af træ; statuetter og andre dekorationsgenstande af træ; boligudstyr af træ (undtagen møbler og belysningsartikler og dele dertil)
 • Varer af træ, i.a.n.