Loading... / Cargando...
  • Naturkork, rå eller groft bearbejdet, overfladerenset eller trimmet; korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork
  • Naturkork, hvis yderste barklag er fjernet eller som er groft tilskåret i firkantede stykker, eller tilskåret i rektangulære eller kvadratiske blokke, plader, folier eller bånd, herunder skarpkantede emner til propper
  • Varer af naturkork (undtagen blokke, plader, folier og bånd i kvadratisk eller rektangulær form, skarpkantede emner til propper, fodtøj og dele deraf, bl.a. indlægssåler, hovedbeklædning og dele deraf, kapsler af uædle metaller med indlæg af korkskiver
  • Preskork, med eller uden bindemiddel, og varer deraf (undtagen fodtøj og dele deraf, bl.a. indlægssåler, hovedbeklædning og dele deraf, kapsler af uædle metaller med indlæg af korkskiver samt legetøj, spil og sportsartikler og dele dertil)