Loading... / Cargando...
  • Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også samlede til bånd; flettematerialer samt flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, i pladeform, sammenbundne eller vævede, også i form af færdigvarer, f.eks. måtter, tæpper og skærm
  • Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer eller af de under position 4601 henhørende varer, samt varer af luffa (undtagen vægbeklædninger henhørende under position 4814; sejlgarn, reb og tovværk; fodtøj og hovedbeklædning