Loading... / Cargando...
  • Trĉmasse, mekanisk, ikke kemisk behandlet
  • Dissolvingmasse af kemisk trĉmasse
  • Trĉmasse, kemisk "natroncellulose eller sulfatcellulose" (undtagen dissolvingmasse)
  • Trĉmasse, kemisk "sulfitcellulose" (undtagen dissolvingmasse)
  • Trĉmasse, halvkemisk
  • Papirmasse fremstillet af genbrugspapir og -pap "affald" eller af andre celluloseholdige materialer (undtagen af trĉ)
  • Genbrugspapir og -pap "affald" (undtagen papiruld)