Loading... / Cargando...
 • Bøger, trykte, brochurer og lignende tryksager, også som enkelte ark (undtagen aviser og tidsskrifter samt publikationer, der hovedsagelig tjener reklameøjemed)
 • Aviser og tidsskrifter, også illustrerede eller med indhold af reklamer
 • Børnebilledbøger samt tegne- eller malebøger til børn
 • Noder, håndskrevne eller trykte, også indbundne eller illustrerede
 • Landkort, søkort og lignende kort af enhver art, herunder atlas, vægkort, samt topografiske kort og glober, trykte (undtagen landkort, planer og glober, i relief)
 • Bygnings- og maskintegninger samt andre tegninger til industrielle, kommercielle, topografiske eller ligennde formål, fremstillet i hånden "originale"; håndskrevne tekster; fotografiske reproduktioner på lysfølsomt papir samt karbonkopier af ovennævnte
 • Frimærker, stempelmærker og lignende mærker, umakulerede, der er gangbare eller bliver gangbare i det land, hvortil de er bestemt; stempelpapir; pengesedler; checks; aktier, obligationer og lignende værdipapirer
 • Overføringsbilleder af enhver art
 • Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr
 • Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke
 • Tryksager, herunder trykte billeder og fotografier, i.a.n.