Loading... / Cargando...
  • Kokoner, anvendelige til afhaspning
  • Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet
  • Affald af natursilke, herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale
  • Garn af natursilke (undtagen garn af affald af natursilke og undtagen i detailsalgsoplægninger)
  • Garn af affald af natursilke (undtagen i detailsalgsoplægninger)
  • Garn af natursilke eller af affald af natursilke, i detailsalgsoplægninger; fishgut
  • Stof, vævet, af natursilke eller af affald af natursilke