Loading... / Cargando...
  • Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk, herunder elektromekanisk, trafikreguleringsudstyr af enhver art
  • Køretøjer og dele og tilbehør dertil (undtagen til jernbaner og sporveje)
  • Luft- og rumfartøjer samt dele dertil
  • Skibe, både og flydende materiel