Loading... / Cargando...
  • Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; dele og tilbehør dertil
  • Ure og dele dertil
  • Musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil