Loading... / Cargando...
  • Malerier, tegninger og pasteller, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde samt kollager og lignende (undtagen tekniske tegninger og lignende henhørende under position 4906 og hånddekorerede industriprodukter)
  • Stik, tryk og litografier, originale
  • Skulpturer, originale, uanset materialets art
  • Frimærker, stempelmærker, førstedagskuverter, helsager og lignende, makulerede, eller hvis umakulerede, forudsat de ikke er eller ikke bliver gangbare i det land, hvortil de er bestemt
  • Samlinger og samlerobjekter, zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske eller numismatiske
  • Antikviteter, > 100 år gamle