Loading... / Cargando...
 • Rautamalmit ja -rikasteet, m.l. pasutetut rautapyriitit
 • Mangaanimalmit ja -rikasteet, m.l. rautapitoiset mangaanimalmit ja -rikasteet, joissa on mangaania >= 20% kuiva-aineen painosta, "EHTY"
 • Kuparimalmit ja -rikasteet
 • Nikkelimalmit ja -rikasteet
 • Kobolttimalmit ja -rikasteet
 • Alumiinimalmit ja -rikasteet
 • Lyijymalmit ja -rikasteet
 • Sinkkimalmit ja -rikasteet
 • Tinamalmit ja -rikasteet
 • Kromimalmit ja -rikasteet
 • Volframimalmit ja -rikasteet
 • Uraani- ja toriummalmit ja -rikasteet
 • Molybdeenimalmit ja -rikasteet
 • Titaanimalmit ja -rikasteet
 • Niobium-, tantaali-, vanadiini- ja zirkoniummalmit ja -rikasteet
 • Jalometallimalmit ja -rikasteet
 • Malmit ja malmirikasteet (paitsi rauta-, mangaani-, kupari-, nikkeli-, koboltti-, alumiini-, lyijy-, sinkki-, tina-, kromi-, volframi-, uraani-, torium-, molybdeeni-, titaani-, niobium-, tantaali-, vanadiini-, zirkonium- ja jalometallimalmit ja niiden r
 • Raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvä jyvästetty kuona "kuonahiekka"
 • Kuona, hehkuhilse ja muut raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvät jätteet (paitsi jyvästetty kuona)
 • Tuhka ja jätteet, joissa on metalleja tai metalliyhdisteitä (paitsi raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvät)
 • Kuona ja tuhka, m.l. merileväntuhka (paitsi raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvä kuona, m.l. jyvästetty kuona, sekä tuhka ja jätteet, joissa on metalleja tai metalliyhdisteitä)