Loading... / Cargando...
 • Kivihiili; briketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä saadut kiinteät polttoaineet
 • Ruskohiili, myös yhteenpuristettu (paitsi gagaatti)
 • Turve, m.l. turvepehku, myös yhteenpuristettu
 • Koksi ja puolikoksi, kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatu, myös yhteenpuristettu; retorttihiili
 • Kivihiilikaasu, vesikaasu, generaattorikaasu ja niiden kaltaiset kaasut (paitsi maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt)
 • Kivihiili-, ruskohiili- ja turveterva sekä muu kivennäisterva, myös vedetön tai osittain tislattu, m.l. niin sanottu preparoitu terva
 • Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tislaustuotteet; niiden kaltaiset tuotteet, joissa aromaattisten aineosien paino on suurempi kuin muiden kuin aromaattisten aineosien paino
 • Piki ja pikikoksi, kivihiilitervasta tai muusta kivennäistervasta saatu
 • Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa`at
 • Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt (paitsi raa`at); valmisteet, joissa on perusaineosana >= 70 painoprosenttia maaöljyä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä, m.k.
 • Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt
 • Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini "slack wax", otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt
 • Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet, m.k.
 • Luonnonbitumi- ja asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitti ja asfalttikivi
 • Bitumimastiksi ja "cut-backs" ja muut luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset
 • Sähköenergia