Loading... / Cargando...
 • Fluor, chloor, broom en jood "jodium"
 • gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; collo´dale zwavel
 • koolstof "carbonblack en andere vormen van koolstof", n.e.g.
 • Waterstof, edelgassen en andere niet-metalen
 • Alkali- en aardalkalimetalen; zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling vermengd of onderling gelegeerd; kwik "kwikzilver"
 • Waterstofchloride "zoutzuur"; chlorozwavelzuur
 • zwavelzuur; oleum "rokend zwavelzuur"
 • salpeterzuur; nitreerzuren
 • Difosforpentaoxyde "fosforzuuranhydride"; fosfuurzuur en polyfosforzuren
 • booroxyden; boorzuren
 • Anorganische zuren en anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen (m.u.v. waterstofchloride "zoutzuur", chlorozwavelzuur, zwavelzuur, oleum "rokend zwavelzuur", salpeterzuur, nitreerzuren, difosforpentaoxyde "fosforzuuranhydride", fosforzuur en p
 • Halogeniden en halogenideoxyden van niet-metalen
 • Zwavelverbindingen van niet-metalen; fosfortrisulfide in handelskwaliteit
 • Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing "ammonia"
 • Natriumhydroxyde "bijtende soda"; kaliumhydroxyde "bijtende potas"; natriumperoxyde en kaliumperoxyde
 • Magnesiumhydroxyde en magnesiumperoxyde; strontiumoxyde, strontiumhydroxyde en strontiumperoxyde; bariumoxyde, bariumhydroxyde en bariumperoxyde
 • zinkoxyde; zinkperoxyde
 • Kunstmatig korund, ook indien chemisch welbepaald; aluminiumoxyde; aluminiumhydroxyde
 • Chroomoxyden en chroomhydroxyden
 • Mangaanoxyden
 • IJzeroxyden en ijzerhydroxyden; verfaarden die >= 70 gewichtspercenten ijzerverbindingen, berekend als Fe2O3, bevatten
 • kobaltoxyden en kobalthydroxyden; kobaltoxyden in handelskwaliteit
 • titaanoxyden
 • Loodoxyden; rode menie, kristalmenie, oranje menie en andere loodmenie
 • Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan; anorganische basen en oxyden, hydroxyden en peroxyden van metalen, n.e.g.
 • Fluoriden; fluorosilicaten, fluoroaluminaten en andere complexe fluorzouten
 • Chloriden, chlorideoxyden en chloridehydroxyden; bromiden en bromideoxyden; jodiden en jodideoxyden
 • Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten; hypobromieten
 • Chloraten en perchloraten; bromaten en perbromaten; jodaten en perjodaten
 • Sulfiden; polysulfiden
 • Dithionieten en sulfoxylaten
 • Sulfieten; thiosulfaten
 • Sulfaten; aluinen; peroxosulfaten "persulfaten"
 • Nitrieten; nitraten
 • Fosfinaten "hypofosfieten", fosfonaten "fosfieten", fosfaten en polyfosfaten
 • Carbonaten; peroxocarbonaten "percarbonaten"; ammoniumcarbamaathoudend ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit
 • Cyaniden, cyanideoxyden en complexe cyaniden
 • fulminaten, cyanaten en thiocyanaten
 • Silicaten, alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit
 • Boraten; peroxoboraten "perboraten"
 • Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren
 • Anorganische zouten en peroxozouten (m.u.v. zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren en m.u.v. aziden)
 • Edele metalen in collo´dale toestand; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, al dan niet chemisch welbepaald; amalgamen van edele metalen
 • Elementen en isotopen, chemisch, radioactief, incl. splijtbare of vruchtbare chemische elementen en isotopen, alsmede verbindingen daarvan; mengsels en afvallen die deze producten bevatten
 • Isotopen, niet-radioactief; anorganische en organische verbindingen daarvan, ook indien chemisch niet-welbepaald
 • Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels van die metalen
 • waterstofperoxyde, ook indien in vaste toestand gebracht met ureum
 • fosfiden, ook indien chemisch welbepaald (m.u.v. van ijzerfosfiden "fosforijzer")
 • Carbiden, ook indien chemisch welbepaald
 • hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden, ook indien chemisch welbepaald (m.u.v. verbindingen die tevens carbiden bedoeld bij post 2849 zijn)
 • anorganische verbindingen, incl. gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water, n.e.g.; vloeibare lucht, ook indien daaraan edelgassen zijn onttrokken; samengeperste lucht, amalgamen (m.u.v. amalgamen van edele metalen)