Loading... / Cargando...
 • Koolwaterstoffen, acyclisch
 • Koolwaterstoffen, cyclisch
 • Halogeenderivaten van koolwaterstoffen
 • Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook indien gehalogeneerd
 • Alcoholen, acyclisch, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • Alcoholen, cyclisch, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • Fenolen; fenolalcoholen
 • Halogeen, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van fenolen of van fenolalcoholen
 • Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alcoholperoxyden, etherperoxyden, ketonperoxyden, al dan niet chemisch welbepaald, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • Epoxyden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met een drieringsysteem, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen; cyclische polymeren van aldehyden; paraformaldehyd
 • halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van aldehyden, cyclische polymeren van aldehyden of formaldehyd
 • Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • Carbonzuren, verzadigd, acyclisch, eenwaardig, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • Carbonzuren, onverzadigd, acyclisch, eenwaardig, eenwaardige cyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • Carbonzuren, meerwaardig, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • Carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • fosforzure esters en zouten daarvan, incl. lactofosfaten, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • Esters van anorganische zuren, alsmede zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten (m.u.v. esters van waterstofhalogeniden en fosforzure esters)
 • Aminoverbindingen
 • aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen
 • Ammoniumzouten en -hydroxyden, quaternair; lecithinen en andere fosfoaminolipiden
 • Amidoverbindingen van carbonzuren of van koolzuur
 • Imidoverbindingen van carbonzuren, incl. saccharine en zouten daarvan; iminoverbindingen
 • Nitrillen "cyaanverbindingen"
 • diazo-, azo- en azoxyverbindingen
 • derivaten, organisch, van hydrazine of van hydroxylamine
 • Verbindingen met stikstofhoudende groepen (m.u.v. aminoverbindingen, aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen, quaternaire ammoniumzouten en -hydroxyden, lecithinen en andere fosfoaminolipiden, amidoverbindingen van carbonzuren of van koolzuur, im
 • Zwavelverbindingen, organisch
 • organische verbindingen van niet-metalen en van metalen, van welbepaalde chemische samenstelling, n.e.g.
 • Verbindingen, heterocyclisch, met uitsluitend één of meer zuurstofatomen als hetero-atoom
 • Heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer stikstofatomen als hetero-atoom
 • Nucleïnezuren en zouten daarvan; heterocyclische verbindingen (m.u.v. die met uitsluitend één of meer zuurstof- of stikstofatomen als hetero-atoom)
 • sulfonamidoverbindingen
 • Provitaminen en vitaminen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd, incl. natuurlijke concentraten, en derivaten daarvan die hoofdzakelijk als vitaminen worden gebruikt, ook indien deze stoffen onderling zijn vermengd of in oplossing zijn gebracht
 • Hormonen, natuurlijk of door synthese gereproduceerd; derivaten daarvan, die hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt; andere steroïden die hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt
 • Glucosiden "heterosiden", natuurlijk of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan
 • Alkaloïden, plantaardig, natuurlijk of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan
 • suikers, chemisch zuiver (m.u.v. saccharose, lactose, maltose, glucose en fructose); ethers en esters van suikers, alsmede zouten daarvan (m.u.v. natuurlijke of door synthese gereproduceerde provitaminen, vitaminen, hormonen, glucosiden, plantaardige al
 • Antibiotica
 • verbindingen, geïsoleerd, chemisch welbepaald, n.e.g.