Loading... / Cargando...
  • meststofffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook indien onderling vermengd of chemisch behandeld; meststoffen verkregen door vermenging of chemische behandeling van dierlijke of plantaardige producten (m.u.v. die in tabletten of in dergelij
  • Mineralen of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)
  • Mineralen of chemische fosfaatmeststoffen (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)
  • Mineralen of chemische kalimeststoffen (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)
  • Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; mestoffen n.e.g.; meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg