Loading... / Cargando...
  • Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, ongeacht de stof (m.u.v. papier, karton of textiel); vlakfilm voor "direct-klaar"-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette
  • Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, van alle stoffen (m.u.v. die van papier, karton of textiel); film voor "direkt-klaar"-fotografie op rollen, lichtgevoelig, onbelicht
  • papier, karton en textiel, fotografisch, lichtgevoelig, onbelicht
  • Platen, film, papier, karton en textiel, fotografisch, belicht doch onontwikkeld
  • Platen en film, fotografisch, belicht en ontwikkeld (m.u.v. die van papier, karton of textiel en m.u.v. cinematografische film en drukplaten klaar voor gebruik)
  • Film, cinematografisch, belicht en ontwikkeld, ook indien daarop geluid is vastgelegd of waarop uitsluitend geluid is vastgelegd
  • Chemische preparaten voor fotografisch gebruik (m.u.v. vernis, lijm en dergelijke preparaten; ongemengde producten die met het oog op fotografisch gebruik hetzij voorkomen in afgemeten hoeveelheden, hetzij gebruiksklaar zijn opgemaakt voor de verkoop in