Loading... / Cargando...
 • Grafiet, kunstmatig; colloÔdaal en semi-colloÔdaal grafiet; preparaten op basis van grafiet of van andere koolstof, in de vorm van pasta`s, van blokken, van platen of van andere halffabrikaten
 • Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten; dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begrepen
 • tallolie, ook indien geraffineerd
 • Residulogen, ontstaan bij de vervaardiging van houtcellulose, ook indien geconcentreerd, ontsuikerd of chemisch behandeld, ligninesulfonaten daaronder begrepen (m.u.v. tallolie, natriumhydroxide en talloliepek)
 • Terpentijnolie, houtterpentijnolie, sulfaatterpentijnolie en andere terpeenhoudende olie, verkregen door distellatie of door andere behandelingen van naaldhout; ruw dipenteen; sulfietterpentijnolie en ander ruw paracymeen; voornamelijk uit O-terpineol b
 • Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan; essence en olie van colofonium; gesmolten harsen
 • houtteer, houtteerolie, creosootolie van hout; ruwe houtgeest; plantaardig pek; brouwerspek en dergelijke preparaten op basis van colofonium, van harszuren of van plantaardig pek
 • Insektendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opgemaakt in vormen
 • Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (b.v. preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, de papierindustrie, de leder
 • Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta`s, samengesteld uit metaal en andere stoffen; preparaten van het soort gebruikt voor
 • Dopes "antiklopmiddelen, oxydatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten", voor minerale olie, incl. benzine, of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worde
 • rubbervulkanisatieversnellers, bereid; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, n.e.g.; bereide antioxydanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof
 • preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten, brandblusbommen (m.u.v. al dan niet gevulde brandblusapparaten, ook draagbare, en m.u.v. onvermengde chemisch welbepaalde producten met brandblussende eigenschappen, in een andere opmaak)
 • oplosmiddelen en verdunners, organisch, van gemengde samenstelling, n.e.g.; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis (m.u.v. oplossmiddelen om nagellak te verwijderen)
 • Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische preparaten, n.e.g. (m.u.v. rubbervulcanisatieversnellers)
 • cement, vuurvaste, vuurvaste mortel, vuurvast beton en dergelijke vuurvaste preparaten (m.u.v. preparaten op basis van grafiet of van andere koolstof)
 • Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, vervaardigd door het alkyleren van benzeen of naftaleen (m.u.v. mengsels van isomeren van cyclische koolwaterstoffen)
 • elementen, chemisch, en chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke vormen, resp. in de vorm van cylinders, staven, enz. of in schijven, plaatjes of dergelijke
 • remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of < 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten
 • antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten (m.u.v. additieven voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie)
 • voedingsbodems, bereid voor het cultiveren van micro-organismen
 • Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, ook indien op een drager (m.u.v. reageermiddelen voor diagnose van gemengde samenstelling die bestemd zi
 • IndustriŽle eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriŽle vetalcoholen
 • Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieŽn, incl. mengsels van natuurlijke producten, n.e.g.; residuen van de chemische of van aanverwante industrieŽn n.e.g.