Loading... / Cargando...
 • stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen (m.u.v. leisteen)
 • werken, van steen, natuurlijk, incl. bewerkte steen (m.u.v. leisteen); blokjes e.d. artikelen voor moza´eken, van natuursteen, incl. leisteen, ook indien op een drager; korrels, splinters "scherven" en poeder, van natuursteen, incl. leisteen, kunstmatig
 • werken van leisteen of van samengekit leigruis, incl. bewerkte leisteen (m.u.v. leisteenpoeder en leisteengruis, blokjes voor moza´eken; griffels, gebruiksklare schrijf- of tekenleien; bakleien en leien voor bouwwerken)
 • molenstenen, slijpstenen e.d. artikelen, zonder onderstel, om te malen, te vervezelen, te breken, te wetten, te polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, handwetstenen handpolijststenen, alsmede delen daarvan, van natuursteen, van geagglomereerde n
 • Schuur-, slijp- of polijstmiddelen, natuurlijk of kunstmatig, in poeder of in korrels, op een drager van textiel, van papier, van karton of van andere stoffen, ook indien in een bepaalde vorm gesneden, genaaid of op andere wijze aaneengezet
 • Slakkenwol, steenwol e.d. minerale wol; geŰxpandeerd vermiculiet, geŰxpandeerde klei, slakkenschuim e.d. geŰxpandeerde minerale producten; mengsels en werken van minerale stoffen voor warmteisolering, geluiddemping of geluidabsorptie (m.u.v. werken van
 • Werken van asfalt of van dergelijke producten "b.v. petroleumbitumen, koolteerpek"
 • panelen, platen, tegels, blokken e.d. artikelen, van plantaardige vezels, van stro of van krullen, spanen, zaagsel of ander afval van hout, gebonden met cement, met gips of met andere minerale bindmiddelen (m.u.v. werken van asbestcement, van cellulosec
 • Werken van gips of van gipspreparaten (m.u.v. gipsverband, opgemaakt voor de verkoop in het klein, breukspalken van gipsverband; bouwpanelen en -platen en werken voor warmteisolering, geluiddemping of geluidabsorptie, gebonden met gips; anatomische en a
 • Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend
 • Werken van asbestcement, van cellulosecement e.d.
 • asbestvezels, bewerkt; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat; werken van deze mengsels of van asbest "b.v. garens, weefsels, kleding, hoofddeksels, pakkingen", ook indien gewapend (m.u.v. wrijvingsmateriaal samengesteld me
 • Wrijvingsmateriaal "b.v. platen, rollen, banden, segmenten, schijven, ringen" voor remmen, voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met asbest, met andere minerale stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel of met andere
 • Mica, bewerkt en werken van mica, incl. geagglomereerd of gereconstitueerd mica, ook indien op een drager van papier, van karton of van andere stoffen (m.u.v. isolatoren, isolerende werkstukken, weerstanden en condensatoren voor de elektrotechniek; besc
 • Werken van steen of van andere minerale stoffen, incl. koolstofvezels, werken van koolstofvezels en werken van turf, n.e.g.