Loading... / Cargando...
 • stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van diatomeeŽnaarde "b.v. kiezelgoer, bergmeel, diatomiet" of van dergelijke kiezelaarden
 • Stenen en tegels, vuurvast, e.d. vuurvaste keramische vormstukken, voor konstruktiedoeleinden (m.u.v. die van diatomeeŽnaarde of van dergelijke kiezelaarden)
 • Retorten, smeltkroezen, moffels, mondstukken, stoppen, dragers, schuitjes, pijpen, buizen, hulzen, staafjes en andere vuurvaste keramische voorwerpen (m.u.v. die van diatomeeŽnaarde of van dergelijke kiezelaarden; vuurvaste stenen en tegels e.d. vuurvas
 • Baksteen, vloerstroken "bourdis", balkbekleding e.d. keramische artikelen (m.u.v. die van diatomeeŽnaarde of van dergelijke kiezelaarden; vuurvaste stenen bedoeld bij post 6902; gebrande plavuizen, vloer- en wandtegels bedoeld bij de posten 6907 en 6908
 • Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en ander bouwmateriaal, van keramische stoffen (m.u.v. die van diatomeeŽnaarde of dergelijke kiezelaarden; vuurvaste keramische voorwerpen voor konstruktiedoeleinden; buizen en
 • buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen (m.u.v. die van diatomeeŽnaarde of dergelijke kiezelaarden; vuurvaste keramische voorwerpen, rookkanalen, buizen voor laboratoriumgebruik; isolatiebuizen en hulpstukken daarvoor, voor
 • Plavuizen, vloer- en wandtegels, onverglaasd en ongeglazuurd, van keramische stoffen; blokjes e.d. artikelen voor mozaÔeken, onverglaasd en ongeglazuurd, van keramische stoffen, ook indien op een drager (m.u.v. die van diatomeeŽnaarde of dergelijke kiez
 • Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd en geglazuurd, van keramische stoffen; blokjes e.d. artikelen voor mozaÔeken, onverglaasd en ongeglazuurd, van keramische stoffen, ook indien op een drager (m.u.v. die van diatomeeŽnaarde of dergelijke kiezelaa
 • Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, van keramische stoffen; troggen, bakken e.d. bergingsmiddelen, voor het landbouwbedrijf, van keramische stoffen; kruiken e.d. bergingsmiddelen, voor vervoer of voor verpakking, van kerami
 • Gootstenen, wasbakken, zuilen voor wasbakken, badkuipen, bidets, closetpotten, stortbakken, urinoirs e.d. artikelen voor sanitair gebruik, bestemd om blijvend te worden bevestigd, van keramische stoffen (m.u.v. zeep- en sponsbakjes, tandenborstelhouders
 • Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein (m.u.v. badkuipen, bidets, gootstenen e.d., bestemd om blijvend te worden bevestigd; beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, kruiken en andere bergingsmiddelen, voor vervoer e
 • vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van keramische stoffen (m.u.v. die van porselein; badkuipen, bidets, gootstenen e.d. artikelen, bestemd om blijvend te worden bevestigd; beeldjes en andere versieringsvoorwerpen; kruiken e.d.
 • Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen, n.e.g.
 • Werken van keramische stoffen, n.e.g.