Loading... / Cargando...
  • resten en afval, van koper (m.u.v. ingots en dergelijke primaire vormen, van gesmolten resten en afval, assen en residuen die koper bevatten en resten en afval van elektrische elementen, batterijen en accumulatoren)