Loading... / Cargando...
  • resten en afval, van aluminium (m.u.v. slakken, schuim, enz. afkomstig van de ferrometaalproduktie, welke recupereerbaar aluminium in de vorm van silicaten bevatten; ingots e.d. primaire vormen, van gesmolten resten en afvallen van aluminium; assen e.d. residuen van de aluminiumbereiding)