Loading... / Cargando...
  • deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels, van aluminium (m.u.v. beslag)
  • constructiewerken en delen van constructiewerken, van aluminium, n.e.g.; platen, staven, profielen, buizen, e.d., van aluminium, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken, n.e.g. (m.u.v. geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406; deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels)