Loading... / Cargando...
  • sponzen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van aluminium (m.u.v. toiletartikelen en sanitaire artikelen)
  • keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van aluminium (m.u.v. sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen bedoeld bij post 7612, artikelen met het karakter van gereedschap, lepels, pollepels, vorken en dergelijke, bedoeld bij de posten 8211 tot en met 8215, versieringsvoorwerpen, armaturen, toiletartikelen en sanitaire artikelen)
  • toilet- en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van aluminium (m.u.v. bussen, blikken e.d. bedoeld bij post 7612; armaturen)