Loading... / Cargando...
 • Aluminium, ruw
 • resten en afval, van aluminium (m.u.v. slakken, schuim, enz. afkomstig van de ferrometaalproduktie, welke recupereerbaar aluminium in de vorm van silicaten bevatten; ingots e.d. primaire vormen, van gesmolten resten en afvallen van aluminium; assen e.d.
 • Poeder en schilfers, van aluminium (m.u.v. aluminiumkorrels; gesneden pailletten)
 • Staven en profielen, van aluminium, n.e.g.
 • Draad van aluminium (m.u.v. kabels, strengen e.d., bedoeld bij post 7614; ge´soleerd draad voor elektrotechnisch gebruik; snaren voor muziekinstrumenten)
 • Platen, banden en strippen, van aluminium, met een dikte van > 0,2 mm (m.u.v. plaatgaas verkregen door het uitrekken van platen of strippen)
 • Bladaluminium, ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers, met een dikte, zonder drager, van <= 0,2 mm (m.u.v. stempelfolieŰn bedoeld bij post 3212; kerstboomversieringen)
 • Buizen en pijpen, van aluminium (m.u.v. holle profielen)
 • hulpstukken "fittings", voor buisleidingen, b.v. verbindingsstukken, ellebogen, moffen, van aluminium
 • Constructiewerken en delen van constructiewerken, b.v. bruggen, brugdelen, torens, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades, van aluminium; platen, stav
 • reservoirs, voeders, kuipen e.d. bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen, van aluminium, met een inhoudsruimte van > 300 l, zonder mechanische inrichting of inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een war
 • Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken e.d. bergingsmiddelen, incl. buisjes en tubes, voor ongeacht welke goederen, van aluminium, met een inhoudsruimte van <= 300 l, zonder mechanische inrichting of inrichting om te koelen of te warmen, ook indi
 • bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium
 • Kabels, strengen e.d. artikelen, van aluminium (m.u.v. ge´soleerde producten voor het geleiden van elektriciteit)
 • Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van aluminium (m.u.v. bussen, blikken e.d. bedoeld bij post 7612; artikelen met het karakter van gereedschap; lepels, pollepels, vorken e.a. bedoeld bij de poste
 • Werken van aluminium, n.e.g.