Loading... / Cargando...
  • draaisel, krullen, spaanders, slijpsel, zaagsel en vijlsel, van aluminium; resten van bladaluminium, gekleurd, bekleed of beplakt, met een dikte, zonder drager, van <= 0,2 mm, van aluminium
  • resten van aluminium, incl. onbruikbare of afgekeurde werkstukken (m.u.v. metaalschuim en slakken afkomstig van de ferrometaalproduktie, welke recupereerbaar aluminium in de vorm van silicaten bevatten; ingots e.d. primaire vormen, van gesmolten restenen afvallen van aluminium; assen en residuen van de aluminiumbereiding; afvallen bedoeld bij de posten 7602.00.11 en 7602.00.19)
  • afval van aluminium (m.u.v. metaalschuim en -slakken afkomstig van de ferrometaalproduktie, welke recupereerbaar aluminium in de vorm van silicaten bevatten; ingots en dergelijke primaire vormen, van gesmolten resten en afvallen van aluminium; assen enandere residuen van de aluminiumbereiding)