Loading... / Cargando...
 • Optische vezels en optische vezelbundels; optische vezelkabels (m.u.v. die bestaande uit individueel omhulde vezels bedoeld bij post 8544); platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen, incl. contactlenzen, prisma`s, spiegels en andere optische el
 • Lenzen, prisma`s, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, gemonteerd, voor instrumenten, apparaten en toestellen (m.u.v. die van niet-optisch bewerkt glas)
 • Monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan, n.e.g.
 • Brillen "voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van de ogen en andere", e.d. artikelen (m.u.v. brillen voor het testen van gezichtsvermogen, zonnebrillen, contactlenzen, brillenglazen en brilmonturen)
 • Binocles "dubbele kijkers", verrekijkers, astronomische kijkers, optische telescopen, alsmede onderstellen daarvoor; andere astronomische instrumenten en onderstellen daarvoor (m.u.v. radioastronomische apparaten en m.u.v. instrumenten, apparaten en toe
 • Fototoestellen; flitstoestellen, flitslampen en -buizen, voor de fotografie (m.u.v. gasontladingslampen en -buizen bedoeld bij post 8539)
 • Filmcamera`s en filmprojectietoestellen, ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen (m.u.v. toestellen voor de videotechniek)
 • Projectietoestellen voor niet-bewegende beelden; vergrotings- en verkleiningstoestellen voor de fotografie
 • Fotokopieerapparaten werkend met een optisch systeem of voor contactdruk, alsmede thermokopieerapparaten
 • Apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en cinematografische laboratoria, incl. apparaten voor het projecteren of het tekenen van schakelingspatronen op gevoelig gemaakt halfgeleidermateriaal, genoemd noch begrepen onder andere posten van hoo
 • Optische microscopen, incl. toestellen voor fotomicrografie, cinefotomicrografie en microprojectie (m.u.v. binoculaire microscopen voor de oogheelkunde en instrumenten, apparaten een toestellen bedoeld bij post 9031)
 • Elektronenmicrosopen, protonenmicroscopen en diffractieapparaten
 • Elementen met vloeibare kristallen, die als zodanig geen artikelen vormen die elders meer specifiek zijn omschreven; lasers (m.u.v. laserdioden); optische instrumenten, apparaten en toestellen, genoemd noch begrepen onder andere posten van hoofdstuk 90
 • Kompassen, andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie (m.u.v. radio- en radartoestellen voor navigatiedoeleinden)
 • Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica (m.u.v. kompassen); afstandm
 • precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 50 cg of beter, ook indien met gewichten
 • Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten "b.v. tekenmachines, pantografen, gradenbogen, passerdozen, rekenlinialen en rekenschijven"; handinstrumenten voor lengtemeting "b.v. maatstokken, micrometers, schuifmaten en kalibers", genoemd
 • Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chrirugie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsnijkunde, incl. scintigrafische an ander elektromedische apparaten en toestellen, alsmede apparaten en toestellen voor onderzoek van he
 • Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek; toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, of voor aërosoltherapie; toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoeste
 • ademhalingstoestellen en gasmaskers (m.u.v. beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare filters, toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen)
 • Orthopedische artikelen en toestellen, incl. medisch-chirurgische gordels en banden, alsmede krukken; breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel; prothesen; hoorapparaten voor hardhorigen en andere
 • Röntgentoestellen en toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, beta- of gammastralen, ook indien voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsnijkundig gebruik, incl. toestellen voor radiografie of voor radiotherapie, voor het gebruik i
 • instrumenten, apparaten, toestellen en modellen, bestemd voor het geven van demonstraties "b.v. voor onderwijs of voor tentoonstellingen", niet bruikbaar voor andere doeleinden (m.u.v. toestellen voor vliegoefeningen op de grond bedoeld bij post 8805, v
 • Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de hardheid, de trekvastheid, de samendrukbaarheid, de rekbaarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen "b.v. metaal, hout, textiel, papier of kunststof"
 • Densimeters, areometers, vochtwegers e.d. drijvende instrumenten, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; combinaties van deze instrumenten
 • Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere variable karakteristieken van vloeistoffen of van gassen "b.v. doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters
 • Toebehoren van instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse "b.v. polarimeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook"; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het v
 • Verbruiksmeters en produktiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit, incl. standaardmeters
 • Toerentellers, produktietellers, kilometertellers, schredentellers e.d. (m.u.v. verbruiksmeters en produktiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit)
 • Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden; meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, beta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmisc
 • meet- en verificatieinstrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, genoemd noch begrepen onder andere posten van hoofdstuk 90; profielprojectietoestellen
 • Automatische regelaars (m.u.v. kranen bedoeld bij post 8481)
 • delen en toebehoren van machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90, genoemd noch begrepen onder andere posten van hoofdstuk 90