Loading... / Cargando...
 • Polshorloges, zakhorloges e.d. horloges, incl. stophorloges, met kast van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal (m.u.v. die met een bodem van staal)
 • polshorloges, zakhorloges e.d. horloges, incl. stophorloges (m.u.v. die met kast van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal)
 • Wekkers en klokjes, met horlogeuurwerk (m.u.v. polshorloges, zakhorloges e.d. horloges bedoeld bij post 9101 of 9102 en m.u.v. klokjes voor instrumentenborden e.d. klokjes, bedoeld bij post 9104)
 • klokjes voor instrumentenborden e.d. klokjes, voor automobielen voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere vervoermiddelen
 • Wekkers, pendules, klokken e.d. artikelen (m.u.v. polshorloges, zakhorloges e.d. horloges bedoeld bij post 9101 of 9102, wekkers en klokjes, met horlogeuurwerk bedoeld bij post 9103 en klokjes voor instrumentenborden e.d. klokjes bedoeld bij post 9104)
 • Tijdcontroleapparaten en tijdmeters, met uurwerk of met synchroonmotor "b.v. controleklokken, uurstempels en tijdregistreertoestellen (m.u.v. uurwerken bedoeld bij de posten 9101 tot en met 9105)
 • schakelklokken en andere toestellen, bestemd om een mechanischme op een bepaalde tijd te doen werken, met uurwerk of met synchroonmotor
 • Horloge-uurwerken, compleet en gemonteerd
 • Uurwerken, compleet en gemonteerd (m.u.v. horloge-uurwerken)
 • Complete uurwerken, ongemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd "stellen onderdelen"; niet-complete uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken "ébauches"
 • Kasten van polshorloges, zakhorloges e.d. horloges, incl. stophorloges, bedoeld bij post 9101 of 9102, alsmede delen daarvan, n.e.g.
 • Kasten voor klokken, voor pendules, enz. (m.u.v. die voor polshorloges, zakhorloges e.d. horloges, bedoeld bij post 9101 of 9102), alsmede delen daarvan, n.e.g.
 • Horlogebanden en delen daarvan, n.e.g.
 • Delen van uurwerken, n.e.g.