Loading... / Cargando...
  • Djur, levande
  • Kött och andra ätbara djurdelar
  • Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur
  • Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, i.a.n.
  • Produkter av animaliskt ursprung, i.a.n.