Loading... / Cargando...
 • Stillahavslax "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus", fryst
 • Öring "Salmo trutta, "Oncorhynchus gilae", "Oncorhynchus mykiss", "Oncorhynchus clarki", "Oncorhynchus aguabonita", "Oncorhynchus apache" ja "Oncorhynchus chrysogaster", fryst
 • Atlantlax "Salmo salar" och donaulax "Hucho hucho", fryst
 • Laxfisk, fryst (exkl. stillahavslax, atlantlax, donaulax och öring)
 • Helgeflundra "blåkveite" "Reinhardtius hippoglossoides" och helgeflundra "Hippoglossus hippoglossus", "Hippoglossus stenolepis", fryst
 • Rödspätta "Pleuronectes platessa", fryst
 • Tunga, arter av släktet "Solea", frys
 • Plattfisk "Pleuronectidae", "Bothidae", "Cynoglossidae", "Soleidae", "Scophthalmidae" och "Citharidae", fryst (exkl. liten helgeflundra, helgeflundra, rödspätta och tunga)
 • Långfenad tonfisk "Thunnus alalunga", fryst
 • Tonfisk, gulfenad, "Thunnus albacares", fryst
 • Bonit "Ehthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis", fryst
 • Tonfisk, arter av släktet "Thunnus", fryst (exkl. långfenad och gulfenad tonfisk)
 • Sill och strömming "Clupea harengus" och "Clupea pallasii", fryst
 • Torsk "Gadus morhua", "Gadus ogac" och "Gadus macrocephalus", fryst
 • Sardiner "Sardina pilchardus", arter av släktet "Sardinops", sardineller, arter av släktet "Sardinella" och skarpsill "Sprattus sprattus", fryst
 • Kolja "Melanogrammus aeglefinus", fryst
 • Gråsej "Pollachius virens", fryst
 • Makrill "Scomber scombrus", "Scomber australasicus" och "Scomber japonicus", fryst
 • Haj, fryst
 • Ål, arter av släktet "Anguilla", fryst
 • Havsabborre "Dicentrarchus labrax" och "Dicentrarchus punctatus", fryst
 • Kummel, arter av släktena "Merluccius" och "Urophycis", fryst
 • Söt- och saltvattenfisk, fryst (exkl. lax, plattfisk, tonfisk, sill och strömming, torsk, sardiner, sardineller, skarpsill, kolja, sej, makrill, haj, ål, havsabborre och kummel)
 • Lever, rom och mjölke av fisk, ätbar, fryst