Loading... / Cargando...
 • Ostron, levande, färska eller kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake
 • Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", även utan skal, levande, färska eller kylda
 • Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", även utan skal, frysta, torkade, saltade eller i saltlake
 • Blåmusslor, arter av släktena "Mytilus" och "Perna", även utan skal, levande, färska eller kylda
 • Blåmusslor, arter av släktena "Mytilus" och "Perna", även utan skal, frysta, torkade, saltade eller i saltlake
 • Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma" och arter av släktena "Sepiola", "Ommastrephes", "Loligo", "Nototodarus", och "Sepioteuthis", även utan skal, levande, färsk eller kyld
 • Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma" och arter av släktena "Sepiola", "Ommastrephes", "Loligo", "Nototodarus", "Sepioteuthis", även utan skal, fryst, torkad, saltad eller i saltlake
 • Åttaarmad bläckfisk, arter av släktet "Octopus", även utan skal, levande, färsk eller kyld
 • Åttaarmad bläckfisk, arter av släktet "Octopus", även utan skal, fryst, torkad, saltad eller i saltlake
 • Sniglar, även utan skal, levande, färska eller kylda, frysta, saltade eller i saltlake, torkade (exkl. havssniglar)
 • Blötdjur, även utan skal, levande, färska eller kylda, lämpliga som livsmedel, inkl. sjöborre, sjögurka och andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur; mjöl, pulver och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, färska eller kylda, lämpliga som livsmedel (exkl. ostron, kamm-, pilgrims- och blåmusslor, tioarmade bläckfiskar, åttaarmade bläckfiskar och sniglar, andra än havssniglar)
 • Blötdjur, även utan skal, frysta, torkade, saltade eller i saltlake, lämpliga som livsmedel, inkl. sjöborre, sjögurka och andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur; mjöl, pulver och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel (exkl. kylda samt ostron, kam-, pilgrims- och blåmusslor, tioarmade bläckfiskar, åttaarmade bläckfiskar och sniglar, andra än havssniglar)