Loading... / Cargando...
  • Hästar, åsnor, mulor och mulåsnor, levande
  • Nötkreatur och andra oxdjur, levande
  • Svin, levande
  • Får och getter, levande
  • Tama fjäderfä, nämligen höns av arten "Gallus domesticus", ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns, levande
  • Djur, levande (exkl. hästar, åsnor, mulor, mulåsnor, nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, getter, tama fjäderfä, fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur och kulturer av mikroorganismer etc.)